Effektiv Digitalisering

Effektiv digitalisering

For at opnå succes med digitalisering er det ikke alene IT-afdelingen, men også slutbrugeren, der skal føle sig tryg ved de nye tiltag.

Med dette i bevidstheden tager et godt digitaliseringsprojekt udgangspunkt i arbejdspladsens eksisterende rutiner.

Ved at udvikle et digitalt værktøj sammen med brugerne, hvor den nuværende arbejdsgang bevares, bliver det hurtigere en succesoplevelse for den enkelte bruger, end hvis der implementeres et standardiseret system.

Standardsystemer kræver oftest en større omlægning af arbejdsrutiner og kultur, samt omfattende træning af systemets brugere.

IT-løsninger der gør en forskel

Vi strukturerer udviklingsprocessen bag den planlagte IT-løsning, og tillader en åben proces der sikrer det bedste resultat.

Forundersøgelse

En af de bærende forudsætninger for et vellykket IT-system er en grundig forundersøgelse. I forundersøgelsen afklares arbejdssituationen der skal digitaliseres.

Om Pure Byte

Hér undersøges alt fra lavpraktiske spørgsmål angående arbejdsrutiner til de mere abstrakte elementer, der omhandler kultur, politik og vision for arbejdet der udføres.

Ved at skabe et tydeligt billede af arbejdsopgavens præmisser, optimeres udbyttet af digitaliseringen, og der skabes et solidt fundament samt en glidende overgang fra den manuelle- til den digitale proces.

Design, konstruktion og test

Efter forundersøgelsen designes IT-systemet. Som en del af designstrategien bygges og afprøves systemet gradvist i samarbejde med én eller flere udvalgte repræsentanter fra virksomheden, indtil et effektivt og brugervenligt resultat vinder frem.

På denne måde sikres slutbrugerens indflydelse på samt adoptering af systemet som arbejdsredskab. Som en del af forløbet aftales en række Key Performance Indicators, som hjælper til at forstå arbejdssituationen før og efter systemets implementering.

Implementering

Når systemet er færdigudviklet implementeres det som planlagt og kan herefter tages i brug.

Hvis nogle arbejdsrutiner undervejs er blevet justeret, sørger vi for at facilitere rammerne for en solid og god oplæring. Endvidere planlægger vi en hensigtsmæssig infrastruktur mellem brugere, superbrugere og vores support-afdeling.

Denne fase anvendes som en evaluering af systemets brugervenlighed, og danner ofte grundlag for mindre ændringer eller rettelser, som gør det endnu lettere og mere effektivt at udføre arbejdsopgaven.

Pure Byte kan bistå med kompetencer inden for digitalisering

Mener du, at din arbejdsplads kan opnå mere effektive arbejdsgange ved at digitalisere, inviterer vi gerne til et uforpligtende møde, hvor du kan høre vores tanker om jeres aktuelle situation.

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder for digitalisering.