MUS_software

MUS-software

Resultatet af at digitalisere en virksomheds MUS-processer kan mærkes både på virksomhedens økonomi og medarbejdernes motivation.

På det økonomiske plan kan virksomheden spare store mængder administrationstid, hvilket giver konkrete besparelser og/eller mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere effektivt til opgaver, som skaber værdi og udvikling frem for at være låst fast i drift.

ILLUSTRATION F. DIGITALISERING
MUS-systemet er udviklet på baggrund af et konkret behov

Pure Byte har i samarbejde med Svendborg Sygehus udviklet en digital MUS-platform, for at facilitere MUS-administration og imødekomme de typiske administrative udfordringer, som relaterer sig hertil.

Implementeringsresultatet viser en tydelig effektivisering af arbejdsrutinerne omkring MUS, samt forbedringer i forhold til rettidig indkaldelse af medarbejderne der skal til samtale.

Samtale

Digitaliseringen har ligeledes medført en årlig økonomisk besparelse pr. gennemført MUS, da tidskrævende manuelle processer enten er skåret væk eller markant reduceret i omfang.

Konkret bruges der ca. 4 timer mindre på administration pr. samtale efter implementering af systemet.

Hvor der før var mange manuelle processer involveret i forberedelse, udførelse og efterbehandling af hver MUS, er det i dag kun selve samtalen, og den individuelle forberedelse hertil, der kræver, at medarbejder og leder sætter tid af.

Systemet omfatter følgende

1. Automatisk planlægning og indkaldelse til MUS.
2. Skabelon til digital gennemførelse af selve samtalen.
3. Efterbehandling/lagring af data med nem adgang.

Udgiften til digitalisering er hurtigt tjent hjem

Vores MUS-system kan tilpasses de fleste arbejdsgange. Oftest er de manuelle processer ret simple, men tidskrævende. Derfor bør vi hurtigt kunne afdække jeres behov og tilpasse systemet. I vil således inden længe have tjent investeringen hjem i form af mindre tidsforbrug og mere effektivitet.

Vi tilpasser MUS-platformen efter jeres nuværende procedurer

Modsat standardiserede IT-systemer tilpasser vi altid vores software efter de arbejdsrutiner, det design/layout og den brugerflade, som vores kunder er vant til at arbejde på og med.

På den måde kræver det meget lidt træning at bruge systemet og det opfattes som en innovativ forbedring frem for en ny udfordring.

MUS som krav til arbejdspladsen

I samarbejde med virksomhedens udvalgte medarbejdere (styregruppe) afdækker vi jeres nuværende arbejdsgang og undersøger, hvilke af disse processer vi kan gøre digitale.

Slutresultatet er, at I får adgang til et online system, som ligner systemer, I er vant til at arbejde med. Hér kan I logge på og udføre jeres arbejde med MUS.

Kontakt os for at høre mere om at få jeres MUS-processer optimeret.