Samtale

Generelt om MUS

MUS er en central del af kompetenceudviklingen på mange arbejdspladser.

Det er i forbindelse med MUS, at leder og medarbejder afdækker motivation, hvad det kommende år byder på af nye opgaver, samt evaluerer den foregående periode. Her afdækkes ligeledes hvilke kompetencer, der er behov for at videreudvikle, og hvilke der allerede besiddes.

Desværre bliver MUS ikke altid behandlet som et strategisk værktøj, og mange arbejdspladser kan fortælle om situationer, hvor deres MUS er blevet overset eller nedprioriteret på grund af andre opgaver, der presser sig på hos den nærmeste leder.

Kendte udfordringer ved afholdelse af MUS:

 • Administrator/leder har sit eget "huskesystem"
 • Der opstår menneskelige fejl eller forglemmelser under de mange delprocesser
 • Forskellig håndtering af MUS i virksomhedens underafdelinger
 • Svært at overdrage til ny leder (der startes gerne "forfra")
 • Uhensigtsmæssig arkivering af data
 • Tidskrævende fortolkning af de indsamlede data (ofte bliver der slet ikke lavet statistik)
 • Kun moderat opfølgning på tidligere års MUS og kompetenceplaner for den enkelte medarbejder

Potentielle konsekvenser ved nedprioritering af MUS:

 • Indkaldelser bliver ikke udført rettidigt og kan resultere i brud på overenskomst og/eller personalepolitik
 • Medarbejderens kompetenceniveau bliver ikke ajourført og den faglige udvikling kan blive ineffektiv
 • Nogle steder er løntrin afhængig af kompetenceniveau, så fejl kan have økonomiske konsekvenser for medarbejderen og/eller virksomheden
 • Problemer bliver ikke belyst i tide og konflikter kan opstå
 • Medarbejderen kan føle sig overset og miste motivation eller mistrives
MUS - som krav til arbejdspladsen

På offentlige arbejdspladser har alle medarbejdere formelt krav på en årlig MUS, og mange private virksomheder ser det også som arbejdspladsens ansvar at gennemføre MUS. Dansk Erhverv og HK opfordrer deres medlemmer til at bede arbejdspladsen om at gennemføre systematisk MUS.

Ved at digitalisere virksomhedens MUS-proces får både medarbejder og virksomhed et større udbytte. Indkaldelse til MUS kommer altid til at ske rettidigt, og MUS bliver ikke opfattet som en ”forhindring” for det øvrige arbejde. Derimod bliver den årlige MUS-dialog mellem leder og medarbejder til en integreret del af den interne kommunikation. Medarbejderen bliver hørt, evalueret og der kommer fokus på kompetenceudvikling.

vi har digitaliseret mus med stor succes

Ved at digitalisere MUS-processerne på Svendborg Sygehus blev resultatet en effektivisering på 44% hvilket betyder en økonomisk gevinst og bedre brug af MUS som ledelsesværktøj.

Læs mere om vores MUS-SOFTWARE hér.